Advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením zejména na právní problematiku obchodních korporací, fundací, nemovitostí a souvisejících právních vztahů, občanské, pracovní, rodinné právo, právo hospodářské soutěže a ochrany osobních údajů, včetně zastupování v soudním a rozhodčím řízení.

Naši prioritou je přistupovat ke každému klientovi individuálně, s plným nasazením a odbornou péčí. Protože na první místo klademe potřeby a cíle klienta, snažíme se vždy najít co možná nejefektivnější způsob, jak konkrétního cíle dosáhnout. Poskytujeme dostupné právní služby nejen pro podnikatele. Jsme připraveni Vám pomoci, a to ať už hledáte advokáta pro konkrétní právní spor nebo se za námi přijdete poradit o Vašich možnostech. Naším cílem není v rámci hájení Vašich zájmů iniciovat soudní spor, ale nalézat pro Vás ta nejlepší a nejvýhodnější řešení, která často představují i uzavírání mimosoudních dohod. Vztahy s našimi klienty jsou vybudovány na vzájemné důvěře, které si velmi Vážíme a klademe ji na první místo.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.

Copyright © 2017 delab.cz