Mgr. Veronika Parmová

advokátka

Veronika absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. Na počátku právní kariéry působila u Městského soudu v Praze jako asistent soudce v oblasti obchodního práva. Po tuto dobu se rovněž účastnila řady odborných právních seminářů a získávala zkušenosti v oblasti rodinného práva a práva nemovitostí, kterým se v rámci své právní praxe intenzivně věnuje od roku 2009. V advokátní kanceláři se zaměřuje primárně na nároky klientů vyplývající z titulu práva na náhradu škody a nemajetkové újmy zejména v důsledku dopravních nehod, agendu rodiněprávní zahrnující zastupování a přípravu podkladů pro rozvodová řízení včetně vypořádání společného jmění manželů nebo řízení o určení výživného a rovněž na právo nemovitostí včetně právní asistence v rámci developerských projektů. Veronika se rovněž zabývá oblastí práva občanského, obchodního a pracovního. Veronika zastupuje své klienty v soudních a mimosoudních řízeních. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Adriana Füleová

advokátka

Adriana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010. Během studia absolvovala praxi v několika mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zaměřovala především na obchodní a korporátní právo. V rámci koncipientské praxe získávala pracovní zkušenosti ve dvou významných českých advokátních kancelářích. Během své praxe se zabývá především poskytováním služeb v oblasti občanskoprávních sporů, hospodářské soutěže, korporátního a obchodního práva, včetně přeměn obchodních společností. Rovněž poskytuje služby v oblasti pracovního práva, práva na ochranu osobnosti a v rámci své praxe získala cenné zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů včetně zastupování v příslušných správních řízeních. Adriana zastupuje klienty v soudních i mimosoudních řízeních. Hovoří plynně anglicky.

Copyright © 2017 delab.cz