Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým i právnickým osobám. Naše služby jsme schopni poskytovat v českém a anglickém jazyce.

 • Obchodní právo
 • Obchodní právo

  • obchodní závazkové vztahy včetně přípravy smluvní dokumentace
  • zakládání, změny a likvidace obchodních společností
  • vymáhání pohledávek z obchodního styku
  • přeměny obchodních společností
  • emise dluhopisů soukromými subjekty
 • Občanské právo
 • Občanské právo

  • fundace (včetně založení, změny a likvidace)
  • sepisování, rozbory a posuzování různých typů občanskoprávních smluv (smlouva kupní, smlouva o dílo, darovací smlouva, atd.)
  • vypořádání spoluvlastnictví
  • vymáhání pohledávek
  • dědické řízení
  • autorské právo, ochrana osobnosti
 • Rodinné právo
 • Rodinné právo

  • rozvody
  • úprava poměrů k nezletilým dětem
  • výživné
  • majetkové vypořádání
  • poradenství v oblasti společného jmění manželů
 • Právo nemovitostí
 • Právo nemovitostí

  • převody nemovitostí
  • zajišťovací instituty (zástavní práva, věcná břemena, zajišťovací převody práva)
  • nájemní vztahy
  • problematika bytových družstev
  • právní asistence při developerských projektech
  • vyhotovení prohlášení vlastníka (vymezení jednotek v budově)
 • Pracovní právo a cizinecké právo
 • Pracovní právo a cizinecké právo

  • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
  • příprava dokumentů (pracovní smlouvy, dohody, rozvázání pracovního poměru)
  • poradenství v oblasti pobytu cizinců
  • pracovní povolení, žádosti o azyl
 • Náhrady škody
 • Náhrady škody

  • náhrady škody na zdraví
  • dopravní nehody
  • adhezní řízení (nároky osob poškozených trestnou činností)
 • Spory a soudní řízení
 • Spory a soudní řízení

  • zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
  • mimosoudní řešení sporů
 • Hospodářská soutěž a právo na ochranu osobních údajů
 • Hospodářská soutěž a právo na ochranu osobních údajů

  • právní asistence a zastupování v řízeních u příslušných úřadů
 • Trestní právo
 • Hospodářská soutěž a právo na ochranu osobních údajů

  • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
  • zastupování poškozeného ve všech fázích trestního řízení, včetně zastupování v řízení adhézním

Ve všech výše uvedených oblastech jsme připraveni pro Vás sepsat právní rozbory nebo stanoviska.

Copyright © 2017 delab.cz